Szanowni Państwo!
Mam przyjemność zaprezentować Państwu najnowocześniejsze narzędzie profilaktyczne, wspomagające realizację programu wychowawczego szkoły oraz umożliwiające systematyczny monitoring pracy wychowawczej szkoły i ewaluację założonych celów. ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY umożliwia kompleksowe realizowanie założeń programowych najważniejszych aktów prawnych, związanych z systemem oświaty i statutem szkoły. Wdrożenie edziennika gwarantuje szkole możliwość współpracy z rodzicami w zakresie wychowania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom uczniów. System wspomaga więc funkcję wychowawczo-opiekuńczą szkoły. Mając na uwadze trud codziennej pracy Dyrektorów szkoły, stworzyłem proste narzędzie, umożliwiające skuteczne ograniczenie nadmiaru biurokracji i ulepszenie przepływu informacji w szkole. Dzięki prowadzeniu elektronicznej dokumentacji i automatycznemu przetwarzaniu danych, zaoszczędzą Państwo swój cenny czas i podniosą komfort pracy. Dodatkowo System umożliwi Państwu stałą kontrolę systematyczności pracy nauczycieli w zakresie bieżącego wpisywania ocen i frekwencji oraz stosowanie przepisów prawnych przy powiadamianiu rodziców o nieobecnościach i problemach wychowawczych dzieci.

Korzyści z wdrożenia ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA LEKCYJNEGO:

  • poprawa frekwencji uczniów w szkole, dzięki natychmiastowej informacji dla rodzica o nieobecności dziecka;
  • poprawa wyników w nauczaniu dzięki stałemu monitorowaniu postępów w nauce;
  • skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym poprzez stałą współpracę nauczycieli z rodzicami;
  • zwiększenie zaangażowania rodziców w planowaniu i realizacji zadań szkoły;
  • poprawa systematyczności pracy nauczycieli;
  • oszczędność czasu Dyrektora i nauczycieli dzięki automatycznemu generowaniu zestawień i statystyk frekwencji i postępów w nauce, wymaganych w dokumentacji szkolnej;
  • ograniczenie biurokracji w szkole i możliwość efektywniejszego wykorzystywania danych;
  • dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich.

Copyright © 2009 — 2018 Daniel Jabłoński All rights reserved.