Ogólne informacje o systemie
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ma za zadanie dostarczenie rodzicom rzetelnej, aktualnej i natychmiastowej informacji o frekwencji, ocenach i uwagach dotyczących dziecka. Wspomaga działalność statutową szkoły i realizuje funkcje nowoczesnego narzędzia komunikacji pomiędzy dyrektorem, nauczycielem i prawnym opiekunem ucznia. Dodatkowym zadaniem systemu, jest pomoc nauczycielowi w ewidencjonowaniu i zarządzaniu informacjami dotyczącymi poszczególnych uczniów i klas, przez dodanie do funkcjonalności standardowego dziennika szkolnego, możliwości szybkiego, elektronicznego przetwarzania i analizy danych.

Edziennik to nowoczesne i proste w obsłudze narzędzie informatyczne umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym dzięki możliwości szybkiego reagowania na niepokojące zachowania młodzieży. Stanowi uzupełnienie tradycyjnej roli wywiadówki, poprawia współpracę między rodzicem i wychowawcą oraz wzmacnia funkcję wychowawczą szkoły. Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych pozwala na całodobowy dostęp do danych z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnej grupy użytkowników:

Uwaga! e-dziennik zawiera rozbudowane statystyki i zestawienia do których dostęp posiada: dyrektor, pedagog, wychowawca, nauczyciel, rodzic oraz uczeń.

Copyright © 2009 — 2018 All rights reserved.