Szanowne Grono Pedagogiczne!
Z przyjemnościa prezentuję Państwu system, stworzony z myślą o komforcie pracy nauczycieli. ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY umożliwia pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępów w nauce uczniów oraz stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Dzięki wzmożeniu kontroli uczniów łatwiej jest motywować ucznia do uczestniczenia w lekcji i przygotowywania się do zajęć. Dodatkowo edziennik automatycznie generuje zestawienia ocen i frekwencji, statystyki postępów w nauce oraz wszelkie inne dane, które muszą Państwo regularnie przygotowywać.

Korzyści z wdrożenia ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA LEKCYJNEGO:

  • zwiększenie frekwencji uczniów na lekcjach przez wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu realizowania funkcji wychowawczej;
  • podniesienie poziomu nauczania wykładanego przedmiotu przez zwiększenie motywacji do nauki ucznia;
  • duża oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce;
  • usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki rodzicielskie dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia;
  • szybka wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie.

Copyright © 2009 — 2018 Daniel Jabłoński All rights reserved.