Drodzy Państwo!
Mam przyjemność zaprezentować Państwu narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację funkcji wychowawczej szkoły. ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY zapewni Państwu bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwi stały kontakt z wychowawcą klasy. Dzięki całodobowemu dostępowi z dowolnego komputera podłączonego do Internetu system umożliwi Państwu bieżącą kontrolę zachowania i wyników w nauce dziecka co pozwoli skutecznie przeciwdziałać problemom wychowawczym.

Najważniejszymi zaletami aplikacji edziennik są:

  • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania,
  • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, uwagi o ocenie oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił,
  • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.
 

Copyright © 2009 — 2018 Daniel Jabłoński All rights reserved.